ADRES : Dr. Ziya Kaya Mahallesi 1 Alp Sokak No : 2 / A

Telefon : 0534 269 14 85

@ email : nurmekanik34@gmail.com